نگهدارنده

مواد نگهدارنده چه موادی هستند؟ نگهدارنده‌ها در صنایع مختلف به عنوان موادی که جلوی فساد و خراب شدن محصولات را می‌گیرند و عمر مفید محصولات را افزایش می‌دهند، استفاده می‌شوند. در ادامه به برخی از انواع نگهدارنده‌ها و کاربردهای آن‌ها در صنایع مختلف اشاره می‌کنیم:

 1. نگهدارنده‌های غذایی: در صنعت غذایی، انواع نگهدارنده‌ها از جمله اسیدهای آلی، نیتریت و نیترات، سوربات‌ها، بنزوات‌ها، پروپیونات‌ها، EDTA و BHT برای جلوگیری از رشد باکتری‌ها، قارچ‌ها و همچنین اکسیداسیون چربی‌ها استفاده می‌شوند.
 2. نگهدارنده‌های کاغذ: در صنعت کاغذ سازی، انواع نگهدارنده‌هایی مانند رزین‌های فنولیک، سلولز، رزین اوره فرمالدهید و پلی آمین‌ها به عنوان نگهدارنده‌هایی برای کاهش فرایند خرابی کاغذ و تخریب آن به کار می‌روند.
 3. نگهدارنده‌های دارویی: در صنعت داروسازی، انواع نگهدارنده‌ها به عنوان عاملی برای جلوگیری از فساد و تخریب داروها و همچنین بهبود پایداری و عمر مفید داروها به کار می‌روند.
 4. نگهدارنده‌های شیمیایی: در صنایع شیمیایی، انواع نگهدارنده‌ها مانند سوربات‌ها، بنزوات‌ها و فنول‌ها به عنوان ماده‌ای برای جلوگیری از تخریب و تغییرات شیمیایی محصولات به کار می‌روند.
 5. در صنعت خودروسازی، نگهدارنده‌ها به منظور جلوگیری از تخریب و خرابی مواد و قطعات خودرو استفاده می‌شوند. این نگهدارنده‌ها می‌توانند شامل انواع مواد شیمیایی، پوشش‌ها و روش‌های پردازشی باشند. برخی از مثال‌های انواع نگهدارنده‌های مورد استفاده در صنایع خودروسازی عبارتند از:

  1. روغن‌های موتور: در روغن‌های موتور، انواع نگهدارنده‌ها مانند آنتی‌اکسیدان‌ها، ضد خوردگی‌ها و پایداری‌دهنده‌ها به کار می‌روند. این مواد به منظور جلوگیری از خوردگی قطعات موتور، کاهش اکسیداسیون روغن و افزایش عمر مفید روغن‌های موتور استفاده می‌شوند.
  2. پوشش‌های ضد خوردگی: در قطعات فلزی خودرو، انواع پوشش‌های ضد خوردگی مانند روغن‌ها، پوشش‌های گالوانیزه، روکش‌های فلزی و رنگ‌های ضد خوردگی به کار می‌روند. این پوشش‌ها به منظور جلوگیری از خوردگی و تخریب قطعات فلزی خودرو به کار می‌روند.
  3. نگهدارنده‌های سوخت: در صنعت خودروسازی، انواع نگهدارنده‌ها به عنوان عاملی برای جلوگیری از تشکیل رسوب و افت کیفیت سوخت به کار می‌روند.
  4. نگهدارنده‌های لاستیک: در صنعت تولید لاستیک، انواع نگهدارنده‌ها برای جلوگیری از خرابی و تغییرات شیمیایی در لاستیک به کار می‌روند.
  5. نگهدارنده‌های خودرو: در قسمت‌های دیگر خودرو مانند صندلی، داشبورد