انواع شیرین کننده ها

شیرین کننده های طبیعی و مصنوعی هر دو دسته‌ای از مواد هستند که برای جایگزینی قند در مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به کار می‌روند.

شیرین کننده های طبیعی شامل موادی همچون عسل، شکر خام، سوربیتول، استویا، اگزامپل و… می‌شوند. این نوع شیرین کننده ها از مواد طبیعی تولید می‌شوند و معمولاً حاوی کالری بیشتری نسبت به شیرین کننده های مصنوعی هستند. همچنین، بعضی از شیرین کننده های طبیعی مانند عسل، حاوی خواص ضد باکتری و ضد التهابی هستند.

از سوی دیگر، شیرین کننده های مصنوعی شامل موادی همچون آسپارتام، ساکارین، سوربیتول، اسپارتام و… می‌شوند. این نوع شیرین کننده ها توسط شرکت‌های صنعتی تولید می‌شوند و معمولاً بدون کالری هستند.

هر دو نوع شیرین کننده طبیعی و مصنوعی می‌توانند برای کاهش مصرف قند در رژیم غذایی مفید باشند، اما مصرف بیش از حد هر دو نوع شیرین کننده ممکن است مشکلات بهداشتی مانند اضافه وزن، دیابت و سایر مشکلات سلامت را به دنبال داشته باشد. بنابراین، مصرف هر دو نوع شیرین کننده را باید با احتیاط و در میزان معقولی انجام داد.