اکسید کننده

اکسید کننده یا Oxidizing agent در شیمی به موادی گفته می‌شود که در فرایندهای شیمیایی قابلیت اکسایش یا انتقال الکترون را دارند و در نتیجه مواد دیگری را اکسید می‌کنند و خود به عنوان ترکیبات تخلیه می‌شوند.

از این مواد به عنوان عامل اکسید کننده در بسیاری از فرایندهای صنعتی، شیمیایی و آزمایشگاهی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، کلر، هیدروژن پراکسید، نیترات‌ها، کلرات‌ها، برومات‌ها، پرمنگنات‌ها، فلزات اکسیده شده مانند آهن (III) اکسید و مانند آن از مواد اکسید کننده معروف هستند.

در بسیاری از فرایندهای شیمیایی، مانند ساخت و تولید پلاستیک، رنگ، فرآوری فلزات، اکسید کننده ها به عنوان عامل اکسایش مورد استفاده قرار می گیرند. در آزمایشگاه نیز، اکسید کننده ها معمولاً برای اکسید کردن مواد آلی، تعیین مقدار عناصر شیمیایی، و برای اکسید کردن رنگدانه ها به کار می‌روند.

از آنجایی که مواد اکسید کننده ممکن است خطرناک و قابل انفجار باشند، باید به دقت و با رعایت اصول ایمنی در محیط کار و با استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب مورد استفاده قرار گیرند.

مایل هستید مقالاتی که مورد علاقه شماست را برایتان ارسال کنیم؟ در صورت تمایل روی دکمه بله کلید کنید. خیر بله