امولسیفایر دارویی

امولسیفایرها در صنعت داروسازی به عنوان یک ماده افزودنی به داروها اضافه می‌شوند تا این داروها بهتر در محلول و آب مخلوط شوند. این مواد شیمیایی ترکیبی از دو بخش مختلف، یعنی بخش هیدروفیلیک (آب دوست) و بخش هیدروفوبیک (آب دوست نیست) هستند. بخش هیدروفیلیک آن‌ها با آب تعامل دارد و بخش هیدروفوبیک آن‌ها با روغن و چربی‌ها تعامل دارد.

در داروسازی، امولسیفایرها به دلیل این ویژگی‌های خاص به عنوان یک عامل موثر در تولید داروهای دارویی به کار می‌روند. به طور کلی، امولسیفایرها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: امولسیفایرهای نفتی و امولسیفایرهای آبی.

امولسیفایرهای نفتی در تهیه قرص‌های روغنی و داروهای دارای مقادیر بالای روغن استفاده می‌شوند، زیرا قرص‌های روغنی برای تولید به آب نیاز دارند و امولسیفایرهای نفتی به راحتی قابل مخلوط شدن با آب نیستند.

امولسیفایرهای آبی در تهیه داروهای دارای مقادیر بالای آب استفاده می‌شوند. این نوع امولسیفایرها به دلیل قابلیت تفکیک کمتر در محلول، در تولید داروهای آبی مؤثرتر هستند.

با استفاده از امولسیفایرها، تولید داروهایی با قابلیت مخلوط شدن بالا و همچنین بهبود طعم و بوی داروها ممکن می‌شود.