تنظیم کننده ph

تنظیم کننده pH یک ماده شیمیایی است که برای تنظیم مقدار pH محلول استفاده می‌شود. pH یک مقدار عددی است که میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول را نشان می‌دهد. این مقدار از ۰ تا ۱۴ است که ۰ به معنای تماماً اسیدی و ۱۴ به معنای تماماً بازی است.

تنظیم کننده pH در دو دسته قرار می‌گیرند: تنظیم کننده pH اسیدی و تنظیم کننده pH بازی. تنظیم کننده pH اسیدی اغلب شامل اسیدهای گوناگونی مانند اسید سیتریک، اسید فسفریک، اسید استیک و اسید لاکتیک است. این تنظیم کننده ها برای تنظیم pH محلول به سمت اسیدی استفاده می‌شوند.

تنظیم کننده pH بازی شامل قلیایی‌هایی مانند هیدروکسید سدیم، هیدروکسید پتاسیم و کربنات سدیم می‌باشند. این تنظیم کننده ها برای تنظیم pH محلول به سمت بازی استفاده می‌شوند.

تنظیم کننده pH در بسیاری از صنایع مانند صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صنایع غذایی، از تنظیم کننده های pH برای تنظیم میزان ترشی، طعم، پایداری و ایجاد خواص خاص در مواد غذایی استفاده می‌شود. در صنایع دارویی، تنظیم کننده های pH برای بهبود جذب دارو توسط بدن و افزایش پایداری داروها استفاده می‌شود. همچنین، در صنایع شیمیایی، تنظیم کننده های pH برای تولید محصولات شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.